Мотивація учнів. Діагностика та розвиток мотивації

Мотивація під час навчальної діяльності формується в ході проведення спеціальних заходів, спрямованих на вдосконалення різних навичок учнів. Діагностика та розвиток мотивації - тривалий процес, що вимагає високої віддачі як з боку вчителя, так і учнів.

Мотивація учнів і її розвиток

Виділяють кілька основних факторів, що дозволяють сформувати позитивну мотивацію до навчальної діяльності. Першим з них є зміст навчального матеріалу. Оскільки самі по собі навчальна інформація, зміст навчання поза потреб учня не несуть для нього якогось важливого значення, і, отже, не спонукають до навчальної діяльності, навчальний матеріал необхідно подавати в такій формі, щоб викликати у школярів емоційний відгук, здійснити активізацію пізнавальних психічних процесів.

Стиль педагогічної діяльності також впливає на формування мотивів навчання, а також взаємовідносин з учнями. При авторитарному стилі формується «зовнішня» мотивація навчання, мотиви «уникнення невдачі», затримується формування внутрішньої мотивації. При демократичному стилі педагога, навпаки, формується внутрішня мотивація, а попустітельскій стиль сприяє зниженню мотивації навчання і формує тільки «надію на успіх».

Діагностика мотивації

Організовуючи навчальну діяльність, важливо вести діагностику мотивації учнів в самому її початку. Крім мотиваційного етапу вивчення кожної теми чи розділу повинно включати ще два етапи: операціонально-пізнавальний і рефлексивно-оцінний.

На мотиваційному етапі головними стають повідомлення, чому і з якою метою учні повинні вивчити даний розділ програми, постановка основної навчальної завдання даної роботи. На цьому етапі необхідно пред'явити до учням певні вимоги. Вони можуть зачіпати зміст: дисципліну і роботу на уроках- форму: згорнуті, розгорнуті дії, (зауваження, вказівки, міміка). Важливим аспектом є алгорітми- індивідуальні та єдині: загальні, детальні і групповие- прямі і непрямі.

На операціонально-пізнавальному етапі вже важливо, щоб учень починав самостійно діяти. Тут необхідно створювати ситуації різного характеру: інтелектуальні (проблемні, пошукові, дискусійні, протиріччя, сварки), ігрові (пізнавальні ігри, змагання), емоційні (успіх, захопленість темою). Важливо продемонструвати, що при груповій формі навчальної діяльності створюється найкраща мотивація, ніж при індивідуальній. Також важлива наявність позитивних емоцій, що виникають від діяльності і досягнутих результатів.

Рефлексивно-оцінний етап включає аналіз виконаної роботи, аналіз помилок і надання необхідної допомоги, зіставлення результату з поставленим завданням і підсумковою оцінкою роботи. Необхідно проводити підведення підсумків так, щоб учні були задоволені виконаною роботою, тим, як вони подолали виниклі труднощі, що в подальшому призводить до формування очікування емоційних переживань у майбутньому. Таким чином, даний етап являє собою своєрідне «підкріплення» навчальної мотивації і призводить до формування її стійкості.

i> Джерела зображень: vidomosti-ua.com, boldognapot.hu.

Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 111